O coachingu słów kilka...
author Magdalena Falkowska

Często spotykam się z pytaniami: co to właściwie jest coaching? Czemu jest taki fajny i co może mi dać? Postaram się odpowiedzieć na te pytania i przybliżyć wszystkim zainteresowanym to ciekawe zagadnienie.

Na początku napiszę, czym na pewno nie jest coaching.

Coaching nie jest psychoterapią, nie leczy z zaburzeń emocjonalnych, lękowych, nerwicowych czy depresji. Podczas sesji coachingowej klient nie leży na przysłowiowej "kozetce", nie chlipce w chusteczkę i nie wraca do przeszłości by w niej "pogrzebać", po czym mozolnie się z niej "wygrzebać". Caching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Jest to praca coacha i jego klienta (coache). Praca, bo klient przez godzinę pracuje nad swoim celem aktywnie i sumiennie. Nie ma tu pogadanek, ploteczek i wywodów. TU się p-r-a-c-u-j-e. Po takim spotkaniu klient musi wyjść naładowany wnioskami, pomysłami, rozwiązaniami na miarę swoich możliwości- a uwierzcie mi, tych zawsze jest dużo :)

Przede wszystkim musi być pozytywnie, trochę przekornie i aktywnie. Czemu? Bo klient musi wydobyć z siebie maksimum. Czego? siebie samego, czyli kumulacji własnych celów/marzeń, planów, pomysłów, umiejętności, możliwości, wartości, przekonań, nawyków i zasobów. Po co? Żeby je skonkretyzować, poukładać w odpowiednie szufladki i stworzyć przejrzysty plan do działania.

A teraz trochę poważniej:

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów zwanych celami, budowania w nich pewności siebie i odkrywania na nowo swoich kompetencji i umiejętności. Coaching jest procesem ZMIANY. Ma za zadanie pomóc osobom w przyspieszeniu rozwoju osobistego oraz zwiększenia i przyspieszenia efektów działania. Coaching może być skierowany do jednej lub grupy osób (organizacji, firmy, zakładu pracy). Coachowie są nauczeni słuchania, obserwowania klienta, a przede wszystkim umiejętnego zadawania pytań i odpowiedniego stosowania narzędzi coachingowych.

Proces coachingowy trwa standardowo 6-8 sesji, które trwają jednorazowo od 1h do 1h30minut. Pierwsza sesja to sesja próbna (konsultacje), podczas której coach i jego klient ustalają harmonogram spotkań oraz sposób komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów np. skype). Podczas trwania sesji informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta/ ułatwienia mu wyboru sposobu działania.

Zadaniem coacha jest wydobycie z klienta jego umiejętności, zasobów, strategii i rozwiązań, które posiada, ponieważ wierzy, że klient z natury jest kreatywny i pełen pomysłów. Dzięki coachom klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coach pracuje z klientem w następujących obszarach: rozwój kariery, rozwój osobisty, plany życiowe, zdrowie, relacje interpersonalne, zarządzanie sobą i czasem i wielu innych. Relację coacha i klienta można określić jako partnerską, a charakteryzuje ją wzajemny szacunek i zrozumienie. Cała rozmowa, jak również informacje otrzymane od klienta odnośnie sytuacji jego lub bliskich mu osób są poufne.

W coachingu bardzo ważny jest wybór coacha. Musi być profesjonalistą w każdym calu, ponieważ jest to osoba, której powierzymy poufne informacje. Jednak najważniejszą kwestią jest wykształcenie i doświadczenie coacha. Pamiętajmy, żeby przed przystąpieniem do sesji coachingowej upewnić się, czy jest on w tym obszarze odpowiednio wyedukowany. 

A czym dla mnie jest coaching?

 

Coaching jest dla mnie połączeniem człowieka i celu, do którego dąży. Wyzwala odwagę, chryzmę i odkrywa na nowo. W coachingu pracuje się na obrazach, ambitnie i aktywnie. Coaching jest autentyczny i atrakcyjny. Uczy asertywności i wzbudza w kliencie ambicję, ciekawość oraz chęć do działania. Podczas coachingu otrzymujemy  inteligentną informację zwrotną, która inicjuje w nas działanie. Jest to dla nas nagroda za otwarte nastawienie do coacha. Coaching gwarantuje osiągnięcie góry możliwości. Ufff aż robi się gorąco...

Coaching bawi, czasem nawet trochę boli, ale najważniejsze, że działa!